Uudenmaan työnohjaus tuottaa työnohjaus- ja terapiapalveluita oman työnsä kehittämiseen ja auttamaan ihmistä pääsemään vaikeiden hetkien yli

Työnohjaus

Lohjan Yrittäjätalon kolmannesta kerroksesta, siinä Lohjan Yrittäjät ry:n vieressä on Uudenmaan työnohjaus ja terapiapalvelut Oy:n toimisto-ja vastaanottotilat. Yritys toimii kahdeksan naisen voimin tuottaen erilaisia terapia palveluita nuorille, aikuisille sekä ikäihmisille. Uudenmaan työnohjaus ja terapiapalvelut Oy on työnohjaukseen, erilaisiin terapiapalveluihin, erityisopetukseen ja esimiesvalmennukseen erikoistunut yritys. Kaikki toimijat ovat alan ammattilaisia ja heillä on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen työnohjauksesta, terapiatyöstä, esimiesvalmennuksesta ja coaching – palveluista, erityisopetuksesta, päihdekuntoutuksesta ja työhyvinvointi- ja virkistyspäivien järjestämisestä. Yritys haluaa tuoda terapia- ja ohjauspalvelut lähelle ihmisiä ja helposti saataviksi.

  • Emme ole pitäneet itsestämme liikaa meteliä näin alkuvaiheessa, koska olemme laittaneet omia sisäisiä prosessejamme kuntoon ja etsineet hyvän ja toimivan tiimin tuottamaan näitä palveluita, kertoo yksi yrittäjistä Anita Tuomola. Anitalla itsellään on jo pitkä ura koulutuksia takanaan ja mm erityisopettajan paperit, mutta uusimpana koulutuksena hän on nyt keväällä valmistumassa ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi.

Ratkaisukeskeinen terapia?

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti. Asiaa kuvaa myös hyvin, että ratkaisukeskeiset terapeutit eivät tapaa potilaita, vaan asiakkaita. Toisin kuin useimmissa terapiamuodoissa ratkaisukeskeisesti suuntautuneet psykoterapeutit eivät pyri etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta, vaan tukevat asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Ongelmien ei nimittäin nähdä olevan toistensa kanssa tiiviissä ja itsestään selvässä syy-seuraussuhteessa. Olennaisempana nähdään myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen, kuin selitellä mennyttä loputtomiin. Ongelmia pyritään ratkomaan asiakkaiden kanssa yhteistyössä muun muassa etsimällä uusia ratkaisuja tuloksettomien ratkaisumallien tilalle.

  • On asiakkaita, joiden kanssa ollaan päästy uusiin ajatuksiin ja kehitystasoille jo yhden tapaamiskerran jälkeen ja alun perin jo ennen koulutusta huomasin omassa työssäni, että esittämällä oikeita kysymyksiä, saadaan ihmisten ajatuksia liikkeelle oikeaan ja positiiviseen suuntaan, kertoo Anita. Ratkaisukeskeisen psykoterapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Pääsääntöisesti terapiat kestävät 1-10 kertaan. Kyseisellä viitekehyksellä voidaan työskennellä yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien, työyhteisöjen tai jopa kokonaisten organisaatioiden kanssa. Ratkaisukeskeisyys soveltuu psykiatriaan, psykologiaan, sairaanhoitoon, sosiaalityöhön, lastensuojeluun, sielunhoitoon, kouluihin, neuvoloihin ja työpaikoille.

Terapia voi lisätä elämäsi hyvinvointia ja voit taas nauttia elämästäsi

Jokaisen ihmisen jaksaminen on rajallista. Uudenmaan työnohjauksen terapeutit voivat tukea ihmisiä kun arki vie voimat, ahdistaa, masentaa tai ei vain jaksa olla jonkin tuntemuksen kanssa yksin.

  • Meiltä asiakas voi saada yksilö-tai paripsykoterapiaa, hoitoa masennukseen, päihdeterapiaa ja tukea sekä elämänhallinnan ohjausta eri ikäisille. Palveluihin on mahdollista saada Kelalta tukea, mikäli häiriö uhkaa henkilön työ-tai opiskelukykyä. Siinä missä terapia auttaa työttömiä niin se auttaa myös työnohjauksessa.

Työnohjaus

Työstressi on nykyajan sairaus, jota voidaan vähentää lisäämällä työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Työohjauspalvelut auttavat asiakasta kirkastamaan tämän omia perustehtäviä ja luomaan mahdollisuuden ammattimaiseen kasvuun ja työssä kehittymiselle. Lisäksi monet asiakkaista ovat onnistuneet löytämään kokonaan uuden mielenkiinnonkohteen tai uralleen uuden suunnan. Hienoja työllistymistarinoita on nähty muun muassa sellaisiin paikkoihin kuin kaupat, markkinointitoimistot ja uudet kasinot. Yritys tuottaa myös erikoiskursseja kuten ”Vika ei ole sinussa – eroon koulukiusaamisen tuottamasta ahdistuksesta ja mielipahasta”.Vierailla uudetkasinot.com

uudet vedonlyöntibonukset

Tiimissä laaja osaaminen

  • Meillä on myös ravintovalmentaja ja hypnoosiin perehtynyt terapeutti ja yksi palvelumuodoistamme on ratkaisukeskeinen painonhallinta. Siinä pyritään muuttamaan virheellisiä ajatustappoja ja elintapoja pysyvästi, kertoo Anita. Anitan (KM, Yhteisöpedagogi, erityisopettaja) lisäksi tiimiin kuuluvat mm. Anni Erolahti (psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja, työnohjaaja, esimiesopinnot), Paula Hietanen (Erityistason perhe- ja pariterapiakoulutus, Psykoterapeutti), Marja Koski (sairaanhoitaja, psykiatrinen hoito, NLP Practising, Johtamisen erikoisammatti tutkinto JEAT, * Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, lukuisia ammatillisia koulutuksia: hoitotyö, esimiestyö) sekä Nina Marttinen (psykiatrinen sairaanhoitaja, päihdesairaanhoitaja, IPT lyhytterapeutti, psykoterapian koulutusohjelmassa), Mariia Kivelä, (luokanopettaja, ravintovalmentaja), Marja-Leena Merelä-Raninen, (erityisopettaja).

 

Löydä uusia kasinoita kasinoilmansuomenlisenssiä.com.